Ja, ik DOE MEE !

Hoe moet ik inschrijven ?

  • Vul onderstaand on-line inschrijvingsformulier in
  • Stort het bedrag op rekeningnummer BE77 7350 3426 5842 (BIC: KRED BE BB) met vermelding: naam van uw kind + ASSE of DILBEEK 1 of DILBEEK 2 (naargelang het gekozen kamp).

OPGEPAST:

  • Uw inschrijving is pas definitief na betaling
  • Inschrijvingen die vóór 01/05 plaatsvinden vervallen op die datum indien het volledige bedrag nog niet betaald is. Als de betaling op 01/05 nog niet werd uitgevoerd dient u weer in te schrijven.
  • Bij laattijdige annulatie wordt 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden
  • Indien een kamp geschrapt wordt door te weinig deelnemers (min. 20) kunt u kiezen tussen:
    • Aansluiten bij een andere week
    • Het betaalde geld teruggestort krijgen

Medische Informatie

Gelieve voor elk kind dat u inschrijft alle relevante medische informatie door te geven via het daartoe voorziene veld in het inschrijvingsformulier, zodat wij uw kind indien nodig met de nodige speciale zorg kunnen behandelen.

Inschrijvingsformulier

Vul alle velden van het inschrijvingsformulier in, en klik onderaan op Inschrijven. Klik op de plus-knop om meerdere kinderen in te schrijven voor hetzelfde kamp.

Activiteit: DILBEEK Omnisport Crea & Omnisport Adventure (26-07-2021 - 30-07-2021)
DILBEEK Omnisport (09-08-2021 - 13-08-2021)
 
Kind 1
Voornaam:
Familienaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Medische inlichtingen of opmerkingen:
 
Adres
Straat:
Huis- en busnummer:
Postcode:
Woonplaats:
 
Contactgegevens voor noodgevallen
Naam:
Telefoon:
 
Ouder 1
Naam:
Telefoon:
Email:
 
Ouder 2
Naam:
Telefoon:
Email:
 
Ik aanvaard de algemene voorwaarden die betrekking hebben tot de inschrijving en het verwerken van de persoonsgegevens.
 
Door hieronder op de knop "Inschrijven" te klikken, bevestigt u dat bovenstaande gegevens volledig en correct zijn ingevuld. Het invullen van het online formulier heeft dezelfde waarde als het invullen én ondertekenen van een papieren formulier.
 
 

Web Design: InTeS b.v.