Algemene Voorwaarden en Privacy

Sportieve Klasse vzw leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens.

Sportieve Klasse vzw bewaart jouw gegevens bij het invullen van een inschrijvingsformulier en medische fiche. Deze gegevens worden opgeslagen en op basis van deze databank kunnen Excel-lijsten getrokken worden om de monitoren toe te laten hun werking te organiseren zoals bvb de groepsindeling en medische gegevens te gebruiken geval van nood. De medische gegevens worden bewaard tot maximum 3 maanden na het kamp waaraan uw kind deelneemt. We gebruiken jouw adresgegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Sportieve Klasse vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je contact opnemen met de verantwoordelijken van onze vzw:

Bert Struelens en Bart Van Wezemael
info@sportieveklasse.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens bij de inschrijving?
Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn:

 • Het indelen van de kinderen in groepen
 • Het meedelen van correcte medische informatie aan de hulpverleners bij noodgeval
 • Het verzenden van informatie ivm onze kampen
 • De boekhouding
 • Het bekomen van subsidies

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?
Sportieve Klaasse vzw beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. Wij kunnen je gegevens wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Uw inschrijving is pas definitief na betaling.
 • Inschrijvingen die vr 01/05 plaatsvinden vervallen op die datum indien het nog niet betaald is. Als de betaling op 01/05 nog niet werd uitgevoerd dient u weer in te schrijven.
 • Bij laattijdige annulatie wordt 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden.
 • Sportieve Klasse vzw behoudt zich het recht voor om een kamp te annuleren indien er niet genoeg deelnemers zijn (min 20). Wanneer Sportieve Klasse vzw een kamp annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan Sportieve Klasse vzw niet aansprakelijk worden gesteld. U kunt ook kiezen om aan te sluiten bij een ander kamp (andere week).
 • Bij vragen kan je steeds contact opnemen met:
  Sportieve Klasse vzw: info@sportieveklasse.be

Web Design: InTeS b.v.b.a.