Ja, ik DOE MEE !

Hoe moet ik inschrijven ?

 • Vul onderstaand on-line inschrijvingsformulier in
 • Stort het bedrag op rekeningnummer BE77 7350 3426 5842 (BIC: KRED BE BB) met vermelding: naam van uw kind + ASSE of DILBEEK 1 of DILBEEK 2 (naargelang het gekozen kamp).

OPGEPAST:

 • Uw inschrijving is pas definitief na betaling
 • Inschrijvingen die vóór 01/05 plaatsvinden vervallen op die datum indien het volledige bedrag nog niet betaald is. Als de betaling op 01/05 nog niet werd uitgevoerd dient u weer in te schrijven.
 • Bij laattijdige annulatie wordt 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden
 • Indien een kamp geschrapt wordt door te weinig deelnemers (min. 20) kunt u kiezen tussen:
  • Aansluiten bij een andere week
  • Het betaalde geld teruggestort krijgen

Medische Fiche

Het invullen van de medische fiche is verplicht voor elke deelnemer. U moet de fiche online invullen en versturen samen met de inschrijving.

Inschrijvingsformulier

Vul alle velden van het inschrijvingsformulier in, en klik onderaan op Inschrijven.

Activiteit: ASSE Omnisport en Zwemmen (22-07-2019 - 26-07-2019)
Kinderen geboren 2014 - 2016
 
Voornaam:
Familienaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Straat en huisnr.:
Postcode en plaats:
Telefoon noodgevallen:
Naam tel. noodgevallen:
 
Naam moeder:
Telefoon moeder:
Email adres moeder:
 
Naam vader:
Telefoon vader:
Email adres vader:
 
 

Medische fiche:

 
Naam huisdokter:
Telefoon huisdokter:
Bloedgroep en rhesusfactor:
 
Lijdt uw kind aan een van deze aandoeningen ?
 
Allergie: Ja
Neen
     Zo ja, aan welke stoffen:
 
Astma: Ja
Neen
 
Diabetes / suikerziekte: Ja
Neen
 
Eczeem: Ja
Neen
 
Epilepsie: Ja
Neen
 
Incontinentie: Ja
Neen
 
Een hartkwaal: Ja
Neen
 
Reuma: Ja
Neen
 
Hooikoorts: Ja
Neen
 
Slaapwandelen: Ja
Neen
 
Indien u op een van de vragen hierboven "Ja" antwoordde, dient er hiervoor speciale medicatie of behandeling te worden toegepast:
  Ja
Neen
     Zo ja, welke:
 
Werd uw kind ingeënt tegen tetanos: Ja
Neen
     Jaar laatste inenting:
 
Is uw kind vlug moe: Ja
Neen
 
Kan uw kind zwemmen: Ja
Neen
     Zo ja, brevet/afstand:
 
Kan uw kind deelnemen aan sport- en spelactiviteiten (zwemmen inbegrepen) afgestemd op zijn/haar leeftijd ?
  Ja
Neen
 
Moet uw kind tijdens het vakantieverblijf geneesmiddelen innemen ?
  Ja
Neen
     Zo ja, welke, hoeveel, wanneer:
 
Datum van het laatste geneeskundig schoolonderzoek:
 
Was er een opmerking i.v.m. vakantieverblijven:
  Ja
Neen
     Zo ja, welke:
 
 • Andere inlichtingen:
 •  
  Ik aanvaard de algemene voorwaarden die betrekking hebben tot de inschrijving en het verwerken van de persoonsgegevens.
   
  Door hieronder op de knop "Versturen" te klikken, bevestigt u dat bovenstaande gegevens volledig en correct zijn ingevuld. Het invullen van het online formulier heeft dezelfde waarde als het invullen én ondertekenen van het papieren formulier.
   
   

  Web Design: InTeS b.v.b.a.